QUICK & DIRTY PROTOTYPING

Om snel een idee te krijgen van bepaalde zaken is een snel prototype een must.

MINIMUM VIABLE PRODUCT

Vervolgens werd een proof of concept gecreëerd die de finale werking van het product illustreerd.

  "WAAROM GEBRUIK JE GEEN PLOOIFIETS?"  

GEBRUIKER ENQUÊTERING

Gebruikersonderzoek aan de hand van gerichte enquêtering en gesprekken met pendelaars mét en zonder plooifietsen.

"Het is gewoon té complex! Ik probeer dan ook zoveel mogelijk te vermijden dat ik mijn fiets moet dichtvouwen."

"Met die kleine wietjes kom ik keer op keer vast te zitten achter borduren en in een kleine putjes in het wegdek."

CONCURRENTEN ANALYSE

Welke plooifietsen bestaan er vandaag al en wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte systemen?

  BENCHMARKS  

PERSONA

Aan de hand van een persona worden de verworven inzichten toegekend aan een fictief personage. Dit laat toe om het ontwerpen vanaf een afstand te kunnen bekijken.

  1 EMPHATIZE  

UITGEBREID BRAINSTORMEN

Wilde ideeën komen voort uit 'wilde' brainstorms die naast productief ook meestal erg plezierig zijn!

IDEEËN VISUALISEREN

Om duidelijk over ideeën te kunnen communiceren is het belangrijk om zo snel mogelijk zaken te visualiseren.

PRODUCT NEEDS

Welke noden heeft een plooifiets tijdens de verschillende fases van het gebruik?

  PRODUCT NEEDS I.F.V. CUSTOMER JOURNEY  

PROBLEEM

"Plooifietsen worden vandaag ontwikkeld om zo compact mogelijk te kunnen worden dichtgevouwen, maar hoe compact dit ook mag zijn, als het plooimechanisme te omslachtig is wil niemand deze ook zo dichtvouwen..."

HYPOTHESE

"Een plooifiets waar de eingebruiker met plezier van gebruik maakt (en niet enkel uit noodzaak) focust op de directe interactie waarin het plooimechanisme een essentiële rol speelt."

DESIGN PROCESS

 

  2 DEFINE  

  3 IDEATE  

  4 PROTOTYPE  

  5 TEST  

 
 
 
 
 

© Jonas Callewaert 2015 - All rights reserved

Home   |   About   |   Projects   |   Contact

Een goed product is steeds het resultaat van een uitgebreid ontwerpproces.In dit proces speelt de gebruiker een elementaire rol. Nadat deze gedetailleerd in kaart werd gebracht, worden concepten gegenereerd die vervolgens zo snel mogelijk worden getest aan de hand van simple prototypes (MVP). Dankzij de iteratieve loops binnen het systeem kunnen potentiële problemen heel snel worden geïdentificeeerd en verholpen.

TESTEN

De werking werd vervolgens geëvalueerd a.d.h.v. het minimum viable product...